Rudolf Pauschinger

Rudolf Pauschinger (1882 -1957)

Beeldhouwer en medaillemaker  Bezoeken aan Parijs, Italië en Spanje om er te studeren. Pauschinger gaf les aan de Staatsbauschule in Stuttgart en was lid van de Künstlerbund van Stuttgart.

Creëerde verschillende beelden van hinden en herten, waarvan er één diende als embleem voor de "Berlijnse Jachtclub", die gereserveerd was voor de notabelen van de Duitse hoogheid. Sommige modellen van Pauschinger lijken stilistisch sterk op de beelden van Fritz von Graevenitz, met wiens werk hij, vermits von Graevenitz ook als leraar aan de Academie voor Schone Kunsten van Stuttgart werkzaam was, bekend moet geweest zijn. (Fritz von Graevenitz was een beeldhouwer die door Hitler persoonlijk op zijn lijst van Gottbegnadeten (door God gezegende) kunstenaars werd geplaatst).