pierre-jules-mene bis
Pierre- Jules Mène

Pierre-Jules Mène (1810 - 1879)

Pierre-Jules Mène werd geboren in 1810 als zoon van een koperdraaier. Hij helpt zijn vader in de werkplaats en leerde zo al op zeer jonge leeftijd metaal te bewerken.

Pierre-Jules Mène begon al heel vroeg te tekenen en had een sterke voorliefde voor de grote paardenschilder Horace Vernet (1789-1863). In 1832 trouwt hij en verlaat het bedrijf van zijn vader om van zijn kunst te leven. Om in zijn behoeften te voorzien, creëert Mène kleine modellen voor porseleinfabrikanten, die zeer succesvol zijn.

Mène vervolgt zijn artistieke opleiding bij de beeldhouwer René Compaire. In de Jardin des Plantes, in de slachthuizen van Montmartre en op de paardenmarkten bestudeert hij de anatomie van de dieren, elk detail, elke spier.

Mène nam van 1838 tot 1879 deel aan vele salons: de door Barye en Fratin geïnitieerde mode van de dierenbeeldhouwkunst zorgde voor een ontvankelijk publiek en was een groot commercieel succes. Als vaste exposant op het Salon des Beaux-Arts worden veel van Mène's onderwerpen via deze populaire tentoonstelling aan het publiek gepresenteerd. Het helpt ook om het publiek bewust te maken van zijn nieuwe werken en is een nuttige referentie voor het dateren van de oorsprong van een bepaald werk. Als ander referentiepunt heeft Mêne een catalogus van al zijn werken gemaakt en elk van zijn modellen heeft een herkenbaar catalogusnummer. De beeldhouwer werd op de tentoonstellingen van 1852 en 1861 bekroond met een eersteklas medaille.

Vanaf 1838 werkt Mène in zijn eigen gieterij, waar hij eerst zijn eigen werken giet en daarna die van zijn schoonzoon Auguste Cain. Hij verdiepte zich in het nauwgezette werk van het gieten en ciseleren en zorgde ervoor dat zijn bronzen zo lang hij leefde altijd werden gecontroleerd op kwaliteit, kleur en afwerking voordat ze de gieterij verlieten.

De kwaliteit van zijn afgietsels werd akgemeen erkend en hij bewees, samen met Barye, de meest succesvolle dierenbeeldhouwer van zijn tijd te zijn en dit gedurende de langste periode . Als Barye kan worden omschreven als de meester van de wilde dieren uit de jungle, dan is Mène de grootste beeldhouwer van paarden, honden en wild. Pierre-Jules Mène is nog steeds een van de bekendste kunstenaars van de Franse Animalier School en zijn bronzen behoren tot de populairste in dit genre. Verzamelaars van zijn werken vinden ontspanning en plezier in het contempleren van de aangeboren gratie en schoonheid van zijn beelden.

Na de dood van Mène in 1879 verwierven de gieterijen Barbedienne en Susse Frères de reproductierechten van veel van zijn belangrijke modellen en deze postume afgietsels zijn respectievelijk gemerkt met F. Barbedienne Fondeur en Susse Frères Fondeur éditeur. Deze bronzen zijn van goede kwaliteit, gegoten door de grote bronsgieterijen van de late negentiende en vroege twintigste eeuw, maar ze missen de vitaliteit en het gevoel voor detail die Mène uit de gietstukken in zijn eigen gieterij haalde.